0517 20 10 23

Şartlar ve koşullar

GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR BBZ / TCN (sürüm 2010)

Madde 1. Tanımlar Bu Genel Hüküm ve Koşullarda aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara gelir:
a) Taşıyıcı: Bu şartlarda düzenlenen müşteri ile bir veya daha fazla anlaşma yapma hakkına sahip gerçek veya tüzel kişi.
b. Müşteri: Taşıyıcı ile bu koşullarda düzenlenen bir veya daha fazla sözleşmeyi imzalamaya yetkili olan gerçek veya tüzel kişi.
c. Anlaşma: Taşıyıcı ile müşteri arasındaki bu şartlarda düzenlenen her anlaşma.
d. Konuk: Müşteri tarafından yapılan anlaşmaya dayanarak gemiye taşıyıcı tarafından kabul edilen üçüncü şahıslar.
e. Yolculuk: Anlaşmada belirtilen süre boyunca gemi ile birlikte yelken ve gemide kalma bütün.
f. Bagaj: bir müşterinin ve / veya konuğun tek seferde kolayca taşıyabileceği bagaj; bavul, çanta, spor çantası ve / veya sırt çantasından oluşur.
g. Gemi: Sözleşmede belirtildiği gibi gemi.
h. Fiyat: Sözleşmede belirtilen fiyat.
i. Kaptan: Gemiyi kontrol eden kişi.

Makale 2. ilgi
2.1 Bu şartlar ve koşullar, açıkça belirtilmediği sürece, taşımacının taşımacılık ve / veya ikram hizmetleri ile ilgili olarak müşteriyle imzaladığı bu sözleşmenin oluşumuyla ilgili teklifler ve bununla ilgili olarak en geniş anlamıyla belirtilmediği sürece, tüm sözleşmeler için geçerlidir. belirledi.

2.2 Bu koşullar taşıyıcı ve misafir için de geçerlidir. Müşteri, bu taahhüdü taahhüt eder ve müşteri, taşıyıcıya karşı bu iddiayı yapması halinde, taşıyıcının sorumluluğunu atacağı sürece, konuğun ve / veya başkasının taşıyıcıya yaptığı tüm taleplere karşı taşıyıcıyı tazmin eder.

2.3 Bu şartlar ve koşullar ayrıca, taşıyıcının, en geniş anlamıyla sözleşmeyi imzalamak ve / veya gerçekleştirmek için kullandığı veya kullandığı tüm gerçek ve tüzel kişiler için de geçerlidir.

2.4 Bu hüküm ve koşullar, açıkça yazılı olarak açıkça kararlaştırıldığı durumlar haricinde, gelen diğer tüm hüküm ve koşulların reddedilmesi ve açıkça reddedilmesi için geçerlidir.

2.5 Bireysel değişiklikler ve / veya eklemeler yazılı olarak yapılmalıdır.

2.6 Bu koşullar, Hollandaca dilden yabancı bir dile çevrilebilir. Bu çeviriden kaynaklanacak metinlerde olası farklılıklar olması durumunda, Hollandaca metin geçerli olacaktır.

Makale 3. Teklif / teklif
3.1A genel olarak taşıyıcıdan broşürler, reklamlar ve web siteleri gibi genel teklifler, diğer şeylerin yanı sıra, zorunlu değildir ve gerekirse taşıyıcı tarafından iptal edilebilir. İptalin mümkün olan en kısa sürede yapılması ancak müşterinin kabulünden sonraki en geç iki iş günü içinde yapılması gerekir.

3.2 Bir teklif, taşıyıcı tarafından yazılı olarak veya elektronik olarak ve tarihle birlikte verilir. Bu teklif, terim dahil olmak üzere bağlayıcı olmayan veya değiştirilemez bir teklif olup olmadığını açıkça belirtir.

Teklif şunları belirtir: a) Toplam seyahat toplamı ve önceden ödenmesi gereken yüzdelik; b. ödeme şekli; c. gemi başına maksimum konuk sayısı; d. iniş ve tasfiyenin yeri, tarihi ve saati; İlk teklife bu şart ve koşulların bir kopyası eşlik eder.

Makale 4. Anlaşma
4.1 Anlaşma, 3.1 maddesinde belirtilen geri çekilme durumu dışında, teklifin müşteri tarafından kabul edilmesiyle sonuçlandırılır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra taşıyıcı, müşteriye yazılı veya elektronik bir teyit gönderir.

4.2 Müşteri, taşıyıcıya kendisi veya kayıt yaptırdığı misafirlerle ilgili tüm bilgilerle ayrılmadan önce veya en geç önce taşıyıcıyı sağlar.

Makale 5. iptal
5.1 Müşteri sözleşmeyi iptal etmek istiyorsa, bu konuyu en kısa sürede yazılı olarak bildirmelidir. Taşıyıcı tarafından alındığı tarih, sonlandırma tarihi olarak kabul edilir.

5.2 İptal durumunda, müşteri firmaya sabit bir tazminat borcu vardır.

Tazminat gemisi: Kalkıştan 15 ay öncesine kadar iptal durumunda% 6; Kalkıştan 20 ay öncesine kadar yapılan iptallerde% 5; Kalkıştan 30 ay öncesine kadar yapılan iptallerde% 4; Kalkıştan 40 ay öncesine kadar yapılan iptallerde% 3; Kalkıştan 50 ay öncesine kadar yapılan iptallerde% 2; Kalkıştan 75 ay öncesine kadar yapılan iptallerde% 1; Kalkıştan 90 gün öncesine kadarki iptallerde% 1; Ayrılış günü iptal durumunda% 100.

Yemek ve diğer hizmetler için tazminat: Kalkıştan 15 ay öncesine kadar iptal durumunda% 2; Kalkıştan 25 ay öncesine kadar yapılan iptallerde% 1; Kalkıştan 50 hafta öncesine kadar yapılan iptallerde% 2; Kalkıştan 75 hafta öncesine kadar iptal durumunda% 1; Kalkıştan 95 gün öncesine kadarki iptallerde% 1; Ayrılış günü iptal durumunda% 100.

İptalin sonucu olarak taşıyıcının uğradığı hasar yukarıda belirtilen sabit tutarları% 15'tan daha fazla aşarsa, taşıyıcı bu ekstra masrafları müşteriye tahsil etme hakkına da sahiptir.

5.3 İptal durumunda, müşteri taşıyıcının üçüncü bir tarafla değiştirmesini talep edebilir. Taşıyıcının yerine geçmesi durumunda, müşteriye yalnızca € 150,00 tutarında bir borç verilir.

Makale 6. Askıya alma ve sonlandırma
6.1 Taraflardan biri anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmezse, diğer taraf eksiklik özel niteliği veya sınırlı önemi nedeniyle askıya almayı haklı çıkarmazsa karşı yükümlülüğü askıya alma hakkına sahiptir.

6.2 Taraflardan biri, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğinde, diğer taraf sözleşmenin feshi, özel niteliği veya sınırlı önemi nedeniyle sona erdirmeyi haklı çıkarmazsa, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

6.3 Taşıyıcı, aşağıdaki durumlarda derhal geçerli olmak üzere sözleşmeyi feshetme veya feshetme hakkına sahiptir: - müşteri iflas ederse, bu ödemenin askıya alınması sağlanır, bir borç yeniden yapılandırması söz konusudur veya vesayet altına alınır; - Müşterinin, yazılı temerrüt bildirimi aldıktan sonra 5 iş günü içerisinde sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi. - 11.Maddenin 2., 3. ve 4. paragraflarında atıfta bulunulan bir durum söz konusuysa - ilgili gemi öngörülemeyen koşullar nedeniyle mevcut değildir ve taşıyıcının yeterli çabayı göstermesine rağmen başka bir benzer gemi teklif etmek mümkün değildir. .

6.4 İptal veya fesih, dayandığı gerekçeleri belirterek, yazılı olarak yapılmalıdır. Müşterinin iptal mektubunu aldıktan sonra sözleşmenin yargısız olarak feshedildiği kabul edilir, ancak her durumda iptal mektubu gönderildikten 5 gün sonra.

6.5 İptal veya feshin nedeni müşteriye atfedilebiliyorsa, bundan kaynaklanan hasar müşteri tarafından karşılanacaktır.

Makale 7. Fiyat ve fiyat değişiklikleri
7.1 Aksi kararlaştırılmadıkça, fiyat, liman, köprü, kilit ve pilotluk ücretlerinin yanı sıra yerel vergiler ve turizm vergisi ve yakıt maliyetleri gibi diğer vergiler dahil değildir. Bu masraflar gemide müşteri tarafından karşılanmalıdır.

7.2 Vergilerdeki, görevlerdeki ve benzeri devlet vergilerindeki değişiklikler her zaman tahsil edilir.

7.3 Anlaşmanın imzalanmasından sonra ortaya çıkarsa, fiyatlarda bir artış, kararlaştırılan fiyatı etkilediği sürece taşıyıcı tarafından tahsil edilir.

7.4 Önceki paragrafta belirtilen fiyatların artması sonucu, fiyat% 15'ten daha fazla artarsa, müşterinin sözleşmeyi feshetme veya sözleşmeyi iptal etme hakkı vardır.

Madde 8. Ödeme 8.1 Ödeme, aksi kararlaştırılmadıkça rezervasyon sırasında nakit olarak yapılır. Nakit ödeme aynı zamanda taşıyıcı tarafından belirtilen bir banka hesabından veya bankalar tarafından tanınan elektronik ödeme yoluyla ödenmesi gereken tutarın transferini de içerir. Taşıyıcının banka / ciro ekstrelerinde belirtilen valör günü ödeme günü olarak kabul edilir.

8.2 Taksitlerle ödeme konusunda anlaşmaya varıldıysa, müşterinin sözleşmede belirtilen taksit ve yüzdelere göre ödeme yapması gerekir.

 

Makale 9. Geç ödeme
9.1 Müşteri, ödeme tarihinin sona ermesinden sonra varsayılandır. Taşıyıcı, bu tarihten sonra sona eren bir ödeme hatırlatması gönderir ve müşteriye, bu ödeme hatırlatmasını aldıktan sonraki 5 iş günü içinde ödeme yapma imkanı sunar.

9.2 Ödeme hatırlatması henüz yapılmadıysa, ödeme tarihinin sona ermesinden taşıyıcıya faiz tahsil etme hakkı verilir. Bu faiz, yasal faiz ile artı 3 tutarının yıllık bazda ödenmesi gereken miktara eşittir.

9.3 Müşteri bir çağrıdan sonra ödenmesi gereken tutarı ödemezse, taşıyıcı bu tutarı tahsilat masrafları kadar artırma hakkına sahiptir. Bu tahsilat maliyetleri hem adli hem de yargısız masrafları içerir. Yargı dışı maliyetler şu şekilde belirlenmiştir: Asgari 15 € olmak üzere talebin 2.500,00 € 'luk kısmı için% 40,00; Talebin bir sonraki 10 € üzerinden% 2.500,00; Talebin sonraki 5 € üzerinden% 5.000,00: Müşteri, taşıyıcının daha az hasara uğradığını kanıtlayamadığı sürece talebin sonraki € 1 üzerinden% 15.000,00.

9.4 Faturalarla ilgili şikayetler, tercihen yazılı ve doğru bir şekilde açıklanmış ve açıklanmış, ilgili faturanın alınmasından sonra makul bir süre içinde taşıyıcıya iletilmelidir.

 

Makale 10. Taşıyıcının borçları
10.1 Taşıyıcı, seyirciyi bilgi ve yeteneklerinden en iyi şekilde ve iyi işçilik kurallarına uygun olarak yapmak için her türlü çabayı göstermelidir.

10.2 Taşıyıcı, geminin ve mürettebatın, geminin kayıtlı olduğu ülkenin yasal gereksinimlerini karşıladığını garanti eder.

10.3 Nakliye yolu, aksi kararlaştırılmadıkça, müşteriye danışarak taşıyıcı ve / veya kaptan tarafından belirlenir.

10.4 Her zaman, nakliyeci ve / veya kaptan seyirlerini deniz alanlarına göre değiştirmeye yetkilidir. Bu aynı zamanda kalkış yerini ve / veya varış yerini ve / veya ayrılmamayı da içerir. Deniz alanları, hava koşulları, gelgit, su yollarının blokajı ve geminin durumunu içerir.

10.5 Önceki paragrafta belirtilen durumlarda, taşıyıcı ve / veya komutan müşteri ile istişare içinde farklı bir çözüme ulaşmaya çalışacaktır. Makul olduğu sürece herhangi bir ek maliyet müşteri tarafından karşılanacaktır. Taşıyıcı ve / veya komutan, seçilen çözümün makul şekilde uygulanıp uygulanmayacağına karar verir.

 

Makale 11. Borçlar müşterisi (ve misafir)

11.1 Yolculukun sonunda, müşteri, gemiyi temiz ve eksiksiz bir envanter ile, teslim alınmadığı andaki koşullarla, aksi kararlaştırılmadıkça, teslim etmelidir.

11.2 Müşteri ve misafirlerin seyahat sırasında yasal ve dürüstlük standartlarına uymaları gerekir.

11.3 Taşıyıcı ve / veya kaptan ve / veya ekip ve / veya mürettebat üyeleri tarafından düzen ve emniyet amacıyla verilen talimatlara kesinlikle uyulmalıdır.

11.4 Taşıyıcı ve / veya kaptanın görüşüne göre, müşteri ve / veya misafirler 2 ve 3 paragrafının hükümlerine uymazsa, taşıyıcı ve / veya kaptan derhal sözleşmeyi feshetme hakkına ve / veya müşteriye ve / veya veya özel doğası veya sınırlı önemi nedeniyle, eksikliğin geminin erişimini reddetmesi veya feshinin haklı olmadığı sürece

11.5 Taşıyıcı ve / veya kaptan tarafından önceden açıkça izin verilmedikçe, müşteri ve misafirlerin bavul dışında başka eşya bulundurmalarına izin verilmez.

11.6 Müşterinin ve misafirlerin, taşıyıcı ve / veya kaptan tarafından önceden izin verilmedikçe, (evcil hayvan) hayvan bulundurmalarına izin verilmez.

11.7 Müşterinin ve misafirlerin, gemide kendilerinin veya başkalarının sağlığını, iyiliğini ve / veya güvenliğini tehlikeye atabilecek malzeme veya nesneler getirmelerine veya bulundurmalarına izin verilmez. Bu, her halükarda şunları içerir: tehlikeli maddeler, patlayıcı maddeler, radyoaktif ve / veya toksik maddeler, kaçak bant, silahlar, mühimmat ve narkotik.

11.8 Varış günü müşteri, kaptana misafirlerin isimlerinin bir listesini vermelidir.

 

Makale 12. Mücbir sebep

12.1 Mücbir Sebep, sözleşmenin yürütülmesinin ertelenmesi veya önlenmesi nedeniyle, bu durumun taşıyıcı tarafından önlenemeyeceği ve yasalar, sözleşmeler veya sosyal görüşler bakımından hesaba katılmadığı sürece, öngörülemeyen herhangi bir durum anlamına geldiği anlaşılmaktadır. gelmeli

12.2 Mücbir Sebep ayrıca geminin artık kararlaştırılan amaç için kullanılamayacağı ve hasarın taşıyıcının öngörebileceği veya önleyebileceği veya önleyebileceği şartlara atfedilemeyeceği sonucu gemiye verilen zarar anlamına geldiği anlaşılmaktadır.

12.3 Sözleşmenin mücbir sebep gerekçesiyle feshedilmesinden sonra, taşımacı, mücbir sebebin sözleşmenin feshine yol açmasının beklenmesinden önce ve müşterinin işten faydalandığı ölçüde ortaya çıktığı ölçüde, yaptığı masrafları geri alma hakkına sahiptir. dır-dir.

Makale 13. Taşıyıcının sorumluluğu

13.1 Taşıyan, dikkatli bir taşıyıcının önleyemeyeceği ve taşıyanın sonuçlarını önleyemediği durumlarda, ölüm veya yaralanmadan ve / veya mallardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. Taşıyıcı, bir taşıma aracı olarak geminin sağlamlığını ve düzgün çalışmasını garanti eder. Dikkatli bir taşıyıcının aşağıdaki koşullardan kaçınamayacağından şüphelenilmektedir: yangın; patlama; sıcaklık; soğuk; kemirgenlerin veya haşaratların etkisi; bozulma; sızıntı; erimek; ateşleme ve korozyon.

13.2 Taşıyıcının sorumluluğu, niyet veya kasıtlı umursamazlık durumları haricinde, AMVB tarafından 8: 518 BW ve 8: 983 BW.

13.3 Taşıyıcının 10 maddesi nedeniyle kendisine verilen zorunluluğa uymamasından dolayı borçlanabileceği tazminatı, gemi kiralanması için belirlenen fiyatla sınırlıdır.

13.4 Taşıyıcı, müşterinin ve / veya konuğun hatalı ya da ihmalinin hasara yol açtığını ya da katkıda bulunduğunu kanıtlarsa, taşıyıcının sorumluluğu tamamen ya da kısmen iptal edilir.

13.5 Taşıyıcı, gecikme, kararlaştırılan başlangıç ​​ve / veya bitiş zamanından sapma ya da yeni bir geminin öngörülmesinden kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir, çünkü kararlaştırılan gemi öngörülemeyen durumlar nedeniyle kullanılamaz.

Madde 14. Müşterinin (ve misafirlerin) sorumluluğu Müşteri, kendisi veya daveti üzerine gemide kalan misafirlerin yol açtığı zararlardan, hasar taşıyıcının eylemlerine veya ihmallerine atfedilmediği sürece sorumludur. .

 

Makale 15. şikayetler

15.1 Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin şikayetler, müşteri kusurları keşfettikten veya keşfettikten sonra tamamen ve açıkça tanımlanmalı ve taşıyıcıya ve / veya kaptana iletilmelidir.

15.2 Faturalarla ilgili şikayetler, mümkünse yazılı olarak sunulmalı ve ilgili faturanın alınmasından sonraki 10 iş günü içinde taşıyıcıya ve / veya kaptana açıklanmalıdır.

15.3 Zamanında şikayet gönderilmemesinin sonuçları müşteri tarafından karşılanacaktır.

 

Madde 16. Anlaşmazlıklar Bu anlaşmayla ilgili tüm anlaşmazlıklar Hollanda yasalarına tabidir. Yalnızca taşıyıcının ofisinin bulunduğu ilçe içindeki mahkeme bu ihtilafları dikkate almaya yetkilidir. Müşteri, taşıyıcının forum seçimini başlatmasından sonraki bir ay içinde bu forum seçimine itiraz etme ve anlaşmazlığın yasaya göre yetkili mahkeme tarafından çözülmesini seçme hakkına sahiptir.